Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 60a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 60a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 60

P1110367

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Sneppel in buijtelaer ackere, O en Z het klooster van st michiels W Anthoni Wackers N sneppel heiken
Cijns2 st 1 oort 10,5 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Lenaert Luijcx

Daarna: Jan Heijndricx Berthelmeeussen bij koop als vesterf

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 56

P1110091

Beschrijvingitem, W Cornelis Geerts
Cijns2 st 1 oort 10,5 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis Luijcx

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 48

P1100830

Beschrijvingitem, W Anthonis Heijn Peeters
Cijns11,5 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Cornelijs Luijcx

Oude cijnsboek pre-1530

f° 10

Cornelijs Sledghen