Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 191d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 191d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 191

P1110488

Beschrijvingeen hoeksken erven tegen zijn huis en garsdries ca 6 of 7 roeden deels om te mogen betimmeren en deel om te mogen cultiveren
Cijns2 st 2 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Anthonij Rombouts bij deling tegen zijn broer Wouter

Daarna: Aert Jan Neve bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 56

P1110229

Beschrijvingitem
Cijns2 st 2 oort

Cijnsplichtigen

Anthonis Rombouts