Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 262f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 262f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 262

P1110550

Beschrijvingeen stuk erven ca een B in Donk, O sheeren strate Z mr Andries Jordaaens W het straatjen zoals men naar Wezel gaat N de erfgenamen Cristiaen Vorselmans
Cijns6 V rogge

Cijnsplichtigen

Jan Jan Joossen van Riel en Jan Cristiaen Vorselmans voor 3/4 en Jan Hendericx de Crom voor 1/4

Daarna: het vierendeel van Jan Hendricx de Crom nu Jan Jan Nijs van Tichelt bij koop

Daarna: Stoffel Denis Hendrix de helft in 3/4 n.u., Lijsbeth Michiel van Elsacker bij koop en Adriaen Nijs bij versterf elk 1/4 in zelfde 3/4

Daarna: het deel van Jan Nijs nu zijn zoon Jan bij deling