Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 34a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 34a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 34

P1110345

Beschrijvingstede met huis, hof, en toebehoren 70 roeden in Terbeek, O en Z Cornelis Jan de Backer n.u. W de rijt N de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen
Cijns2 oort 1,5 mijten

Cijnsplichtigen

Marie Casus Heufkens

Daarna: na de dood van vs Marie nu Magriet van Bavel en de kinderen Lambrecht Jan Janssen

Daarna: Mathijs Jan Ooms bij koop

Daarna: Arnaut Mattijs Ooms bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 32

P1110071

Beschrijvingitem, O en Z Adriaen Mercx N Cornelis Heijndricx van Aerde
Cijns2 oort 1,5 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Jan Peeters van Bavele

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 83

P1100867

Beschrijvingeen inslag waar zijn huis op staat aan de rijt
Cijns2,5 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Machiel Buijens

Daarna: Jan Peeters van Bavele

Oude cijnsboek pre-1530

f° 44

Peeter de Weeze