Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 249d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 249d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 249

P1110538

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren 18 L in Sneppel in 'de caterstrate', O Jan Hendericx de Crom Z en W Marie Heijnderick Leijs N sheeren strate
Cijns100 eieren

Cijnsplichtigen

de erfgenamen sr Cornelis van Dongen

Daarna: Bernaert van Aken bij koop

Daarna: Laureijs Wouters van Gorp bij koop

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 38

P1110292

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Jan de Vison Z en W Heijndrick Leijs Rombouts en Cornelis Luijcx
Cijns100 eieren

Cijnsplichtigen

Elijsabeth Willem Aerts dr

Daarna: Willem Jan Vorselmans

Daarna: Cornelis van Donge, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 107

P1100892

Beschrijvinginslag met huis en hof in Sneppel ca een B, O, Z en W Peeter Scuijps N sheeren strate
Cijns100 eieren

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Gheert Peeters Verbuijten

Daarna: Aernout de Cuper

Daarna: Elisabeth Aert Willem Aerts dr