Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 61c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 61c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 61

P1110369

Beschrijvingstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren een B in Sneppel, O Jan Lenaert Luijcx Z en W sheeren strate N zijn zelfs
Cijns27,5 st 9,5 mijten

Cijnsplichtigen

Anthonis Thonissen van der Buijten bij koop van ...meesters

Daarna: Wouter Peeterssen Ren

Daarna: na dood van Wouter zijn kinderen bij versterf tot 8 in getal

Daarna: Antonij Quirijn Willems nomine uxoris een achtste en nog 3 achtsten bij koop van Peeter Jan Ooms, Peeter Rennen en Lenaert Jan Wiercx

Daarna: Aert Rennen een achtste en nog drie achtsten bij koop van Jan Ditf(oort), Nuijt Neelken Nuijten (sic) en Cornelis Rennen

Daarna: de helft van dit bunder heeft Jan Aert Wouter Rennen bij deling

Daarna: de helft van Jan Aert Rennen nu Anthonis Quirijnen bij koop alzo het geheel

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 57

P1110093

Beschrijvingitem, O Willem Vermunten N zijn zelfs
Cijns27,5 st 9,5 mijten

Cijnsplichtigen

Joos Beijtels

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 44 (2x)

P1100827

Beschrijvinghuis en hof ca 1,5 L, N cupers hof
Cijns4 gr outs en 3 obool outs

Cijnsplichtigen

Jan Heijn Meeus

Daarna: Jan Thijs Theus de Cuijpere

f° 84

P1100868

Beschrijvingeen inslag voor zijn huis en hof waar zijn schuur met een eind op staat
Cijns3 picta

Cijnsplichtigen

Jan Merten Herstraets

Daarna: Jan Thijs Theus

Oude cijnsboek pre-1530

f° 6

Jan van der Ast