Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 96a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 96a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 96

P1110402

Beschrijvingeen L land 'het gorsebroeck' in de hechtse acker, O de herwech Z zijn zelfs W Cornelis Lambrechts N zijn zelfs
Cijns15 mijten

Cijnsplichtigen

Jacop Vercaert bij koop van Anthoni Wackers en Christiaen van Nuijnhem en hun huisvrouwen, drs van Jan Corn Keeselmans

Daarna: na dood van Jacob Vercaert zijn kinderen daarna bij koop Heijndrick Heijndrick van Turnhout

Daarna: Cornelis Peeter Denis bij mangeling

Daarna: Jan Cornelis Peeter Denis bij deling tegen Peeter Cornelis kinderen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 91

P1110125

Beschrijvingitem, O Jan Vercaert Z den herwech W Jan Peeter Nijs N Adriaen van Ostaeijen
Cijns15 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Keeselmans Peeterssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 79

P1100864

Beschrijving1,5 L land in Hecht, Z Cornelijs Pauwels Gheens W Casen Jan Hoefkens N de goederen van de erfgenamen Wuijt Diericx
Cijns1 den lov

Cijnsplichtigen

Peeter Pauwels Kersselmans

Oude cijnsboek pre-1530

f° 27

Willem Joerdaens