Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 72c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 72c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 77

P1110380

Beschrijvingstede met huis, hof, land, heide 'scnodders' en toebehoren samen 7 en een vierendeel B in Sneppel in de berenstrate, O de kinderen Peeter Bernaert Nouts Z Cornelis Lenderts W sheeren strate N Jan Lippens
Cijns9,5 st 2,5 mijten

Cijnsplichtigen

Huijbrecht Peeter Eskens deels nomine uxoris en deels bij koop

Daarna: de weduwe en erfgenamen Huijbrecht Peeter Eskens bij versterf

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 68

P1110103

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Bernaert Nouts Z Heijndrick van der Buijten en andere N de erfgenamen Jan Jordaens, Heijndrick van der Buijten en andere
Cijns9,5 st 2,5 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Geert Vercaert

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 40

P1100821

Beschrijving1,5 B heide in Sneppel bij hoenre 'snodders', O Margiete Jan Thijs dr N Cornelijs Verboven Z Adriaen Peeter Boets
Cijns20 torn 3 picta

Cijnsplichtigen

Henrick Bode

Daarna: Gheert Vercaert

Oude cijnsboek pre-1530

f° 34

Jan Bode

f° 27

Henrick Hovelmans