Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 75a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 75a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 75

P1110382

Beschrijvingeen stuk erven 'de munte' 3,5 B in Sneppel, O Johenne Cornelis Peeter Nouts dr Z smetsers illaert W sheeren strate N Cornelis Jan Wirrocx
Cijns4 st 3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Claes Segers

Daarna: Bastiaen Adriaen Teeus bij koop van de erfgenamen

Daarna: Aert van Gilse bij koop tegen Jenneken Bastiaen Theeus voor de helft

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 70

P1110106

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Cornelis Verboven N Cornelis Faes
Cijns4 st 3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Catherine Cornelis Laets dr

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 57

P1100841

Beschrijvingstuk erve ca 3,5 B, W de berestraat O Cornelijs Verboven N Pauwels Thoen Thijs Dierijcx Z smetsers willaert
Cijns38 torn 1 mijt outs

Cijnsplichtigen

Lijsbeth Cornelijs Jan Wils dr van der Munten

Daarna: Aert Wijllem Aerts