Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 186d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 186d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 186

P1110483

Beschrijvingeen tiendeschuur in Sneppel, O, Z , W en N sheeren strate
Cijns5 st

Cijnsplichtigen

de prelaat en het convent van st bernaerts

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 47

P1110222

Beschrijvingitem
Cijns5 st

Cijnsplichtigen

item

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 104

P1110035

Beschrijvingeen inslag in Sneppel vercijnsd door de schout Jan van Lint (1546)
Cijns5 st

Cijnsplichtigen

heer Lambrecht, pastoor in Loenhout