Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 58b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 58b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 58

P1110365

Beschrijvingeen stuk land 1,5 B in Sneppel achter 'den smeel', O Anthoni Verbuijten Z Jan Neeff Janssen W en N Cornelis Adriaen Diels
Cijns1 oort st

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Peeter van Aecken

Daarna: het deel van Bernaert van Aken bij koop aan Adriaen van Aken

Daarna: Adriaen en Bernaert van Aken bij versterf en deling

Daarna: Adriaen van Aken en Cornelis Adriaen van Aken ieder de helft

Daarna: het deel van Adriaen van Aken en Cornelis de zoon nu Cornelis Arnouts van Ostaeijen bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 54

P1110090

Beschrijvingitem, O Cornelis Machiel van Elsackere Z het klooster van st michiels W Peeter Cornelis Nijs efgenamen N Heijndrick en Machiel van Elsackere
Cijns1 oort st

Cijnsplichtigen

Heijndrick van Elsackere en Machiel van Elsackere

Daarna: Peeter van Aken

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

35

Beschrijvingeen stuk erven in 'butelaer ackere' achter 'den smeel' ca 12 L, O Machiel van Elsackere W het godshuis van st michiels Z Anthonis Buijens N zijn zelfs
Cijns2 torn

Cijnsplichtigen

Matheeus de Cupere Mathijs zoon

Daarna: Cornelis Machiel van Elsackere

Daarna: de vier kinderen Cornelis Machiels van Elsackere