Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 18c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 18c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 18

P1110331

Beschrijvingstede met huis, hof, Land, grond en toebehoren 7 L in Popendonk, O zijn zelfs leen Z hun zelfs W sheeren strate N de hontstraet
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 18

P1110056

Beschrijvingitem, Z Matthijs Goosem Lemmens
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

Machiel van Staeijen

Daarna: Cornelis van Dongen, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 74

P1100859

Beschrijvingitem, W en N sheeren strate Z Jan Cornelijs van Aerde
Cijns6 den torn

Cijnsplichtigen

Jan Claijs Claijs Peeters

Oude cijnsboek pre-1530

f° 32

Wouter van den Broeck