Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 263c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 263c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 263

P1110550

Beschrijvingstede in Donk groot 5 vierendeel B, O de allaeren strate Z Jan Jan Nijs van Tichelt allaeren W Adriaen van Aecken N sheeren strate
Cijns7 L rogge

Cijnsplichtigen

Neeltken Jan Huijbrechts Bode x +Michiel Jordaens 1/2, Adriaen van Aecken 1/4, Peeter van de Cloote erfgenamen 1/8 en Jan Crist Vorselmans met Jan Joos van Riel het resterend 1/8

Daarna: Geert Janssen van der Buijten bij akkoord tegen zijn vader n.u.