Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 198c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 198c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 198

P1110494

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2,5 L in klein Neerven op kesselbeeck, O Peeter Cornelis Isendoncx Z sheeren strate W Daniel Jan Wouters N Jan Nijs van Tichelt
Cijns2,5 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Wouter Rombouts bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 67

P1110238

Beschrijvingitem, O Peeter Cornelis Ijsendonck W Adriaen Engelen N juffr Elijsabeth van den Dorpe
Cijns2,5 oort

Cijnsplichtigen

Jan van Hovele

Daarna: Jan Wouter Rombouts

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 1

P1100928

Beschrijvinghuis en hof ca 3 L in Neeerven, O Willem Jan Luijcx N Jasper van den dorpe
Cijns3 den lov

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Nijs

Oude cijnsboek pre-1530

f° 56

Lijsbette van Nedervenne