Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 62c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 62c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 62

P1110370

Beschrijvingstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren ca 16 L in Sneppel, O Mari Heijnderick Leijs Roboutsdr Z sheeren strate W Anthoni van den Bruijnenberge N zijn zelf
Cijns8 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Jan Lenaert Luijcx

Daarna: de weduwe Jan Lenaerts een derdedeel bij versterf en Jan Jacobs de Ruijter de 2 derdedelen bij koop van de weduwe en haar kinderen

Daarna: de helft van de weduwe Jan Lenaerts nu Joos Jan Lenaerts bij deling tegen de erfgenamen Arnout Cornelis van Ostaeijen

Daarna: de helft van Joos Jan Lenaerts nu Adriaen Berrnaerts bij koop

Daarna: de helft in de 2 derden van Jan Jacobs nu Jan Antonis van Bael nomine uxoris en de andere helft nu Antonis Quirijnen zo bij koop als belening tegen Jan Jacobs

Daarna: het deel van Adriaen Bernaerts nu Naes Jan Naes bij koop

Daarna: het derdedeel van Anthonis Quirijnen nu Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen

Daarna: het deel van Jan Antonis van Bael nu Michiel Bastiaen Vorsselmans bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 58

P1110094

Beschrijvingitem, W Joos Beijtels
Cijns8 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Willem Cornelis Vermunten

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 42

P1100825

Beschrijvingland en weide ca 2 B in Sneppel, W zijn zelfs O en N Jan Leijs Rombouts
Cijns7 den torn 0,5 picta

Cijnsplichtigen

Jan Laijts (Laets)

Daarna: Claeus Jan Heijlen de Jonge

Oude cijnsboek pre-1530

f° 10

Jan van den Cloote