Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 265e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 265e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 265

P1110553

Beschrijvingstede en goederen in Hecht gekomen van Aernout van Ostaijen eertijds en bij hem gekocht van Cornelis Anthonis Goris
Cijns4 V rogge

Cijnsplichtigen

Aert Anthonis Aerts

Daarna: Aert Anthonis Aerts meoet hierin 3 V en Cornelis Cornelis Goossens en Anthonis Aertssen ieder een half V