Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 59d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 59d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 59

P1110367

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond, en toebehoren een B in Sneppel in buijtelaer acker, O Jan Lenert Luijcx Z het klooster van st michiels W Jan Anthonis Engelen N sneppel heiken
Cijns2,5 st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Anthoni Wackers bij koop

Daarna: Jan Antonbij Wackers en de kinderen Cornelis Antonij Wackers ieder de helft bij versterf en deling

Daarna: het deel van Jan Antonij Wackers nu Adriaen Adriaen Wouters bij koop

Daarna: de helft van Cornelis Anthonis Wackers nu Mattijs Goossens, Engel Wackers, Maeijken Wackes en Jan Wackers elk een vierendeel

Daarna: het deel van (Jan) Anthonis Wackers nu Engel Anthonis Wackers bij koop

Daarna: de helft Mathijs Goossens zo bij deling als koop en Joos Jan Lenaerts bij mangeling een vierde paart en Aert Meeussen nomine uxoris een vierde paart

Daarna: Melsen Meeussen een vierde paart bij koop van de erfgenamen Adriaen Wouters

Daarna: Anthonis Jan Lenaert Wiercx de helft van het vierde paart van Joos Jan Lenaerts bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 56

P1110091

Beschrijvingitem, O Jan Cornelis Luijcx erfgenamen W Anthonis Engelen
Cijns2,5 st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Geert Geerts van Elsackere

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 47

P1100972

Beschrijvingeen inslag waar zijn schuur op staat, O Jan van Laere Z zijn zelfs
Cijns1 den torn

Cijnsplichtigen

Anthonis Heijn Peeter Bromans (cfr 1010)

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 48

P1100830

Beschrijvingitem als 1566, O Cornelijs Luijcx W Willem Vermunten
Cijns11,5 den lov

Cijnsplichtigen

Anthonijs Heijn Peeters

f° 121

P1100903

Beschrijvingeen halve B heide opte brant in buijtelaer acker, O het valveken naar st Lenaerts
Cijns0,5 mijt outs

Cijnsplichtigen

Gheert van Elsackere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 10

Jan Aerts Peeter mr Gheerts

f° 17

Laureijs van Nedervenne