Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 250b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 250b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 250

P1110538

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Sneppel, O en Z sheeren strate W de kinderen Peeter van Aecken N Anthoni Wackers
Cijns80 eieren

Cijnsplichtigen

Jan Lenart Luijcx

Daarna: de weduwe Jan Lenaerts bij versterf als bij deling tegen de voor en nakinderen

Daarna: Joos Jan Lenaerts bij deling

Daarna: Adriaen Bernaert van Aecken bij koop

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 39

P1110293

Beschrijvingitem, W Cornelis Jan Mercx N Jan de Lantmetere
Cijns80 eieren

Cijnsplichtigen

Heijndrcik van Riele

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 106

P1100892

Beschrijvinginslag ca 40 roeden in Sneppel aan 'bollaerts block'
Cijns80 eieren

Cijnsplichtigen

Jan van Lere

Daarna: Joos Peeter Joos

Oude cijnsboek pre-1530

f° 44

Gielijs Larijen