Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 149a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 149a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 149

P1110450

Beschrijvingeen halve B beemd op het schoubroeck, O jonker Jan de Herde Z en W Cornelis Verboven Janssen N mijn heren van Loenhout
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Peeter van Aerde en Adriaen Cornelis Vermunten elk de helft

Daarna: de helft van Adriaen Vermunten zijn weduwe en vier kinderen

Daarna: de helft van Peeter van Aerde zijn vier achtergelaten wezen bij versterf

Daarna: de helft van Peeter van Aerde nu Huijbrecht Hendricx wagemaecker bij mangeling n.u;

Daarna: de helft Jan de Backer bij deling n.u.

Daarna: de helft van Jan de Backer nu Jan Cornelis Mertens bij koop

Daarna: het deel van Huijbrecht Hendricx nu zijn kinderen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 145

P1110175

Beschrijvingitem, Z en W Cornelis Verboven
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Peeter Jan Dignen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 3

P1100781

Beschrijvingitem, O Agnese van Bavel Z Bernaert en Wouter van den Broeck
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan Dignen

Daarna: Peeter Jan Dignen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 22

Lenaerdt Thijs