Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 91c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 91c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 91

P1110398

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 5 L aan stapelheide, O en N Peeter Denis Z sheeren vroente W sheeren strate
Cijns25 st

Cijnsplichtigen

de kinderen Jan Laureijs Decker

Daarna: Henderick Jan Engelen nomine uxoris bij deling

Daarna: Cornelis Peeter Denis bij mangeling tegen Heijndrick Engelen

Daarna: de kinderen Peeter Cornelis Peeter Denis bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 86

P1110121

Beschrijvingitem, O en N Cornelis Willems van den Bogaerde
Cijns25 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Lenaert Baeijens

Daarna: Jan Laureijssen Decker

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 141

P1100923

Beschrijvingeen inslag ingenomen van de heer, eerste betaling 1537
Cijns16 st

Cijnsplichtigen

Bernaert Merck Jan Mercx