Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 19a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 19a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 19

P1110331

Beschrijvingdrie vierendeel B land geheten 'de nadervenne' in Popendonk, O Michiel Jordaaens Z de franse straete W sheeren strate N hun zelfs
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen bij evictie

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 18

P1110057

Beschrijvingitem, O Heijndrick Vermunten N Machiel van Staeijen
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

Cornelis Heijndricx van Aerde en Matthijs Goosem Lemmens

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 31

P1100811

Beschrijvingitem gelegen achter hun huizen, O en Z sheeren vroente N Jan Claijs Haest
Cijns6 torn

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis van Aerde

Oude cijnsboek pre-1530

f° 32

Henrick van Aerde