Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 274b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 274b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 274

P1110561

Beschrijvinghoeve in Popendonk met huis, hof, land, weide met het land aan de andere kant van de straat ca 5 B, O en N Peeter J Janssen Z Willem van Ostaijen W sheerenstr; de akker O en N sheerenstr Z de hoffstadt W Peeter J Janssen en Adriaen P Jans n.u.
Cijns7 gld

Cijnsplichtigen

Adriaen Hendrick Hendricx Verbuijten uit naam van zijn moeder

Daarna: Joan Marcelli, schout en rentmeester, bij koop tegen Cornelis Jacob Crock