Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 127a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 127a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 127

P1110431

Beschrijvingeen B beemd op het hoogbos, O Anthoni Wouters Z huffeler heide W Lenaert Putcuijps N de erfgenamen Peeter Nout Bernaerts
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

Daarna: Peeter Cornelis Nuijten bij koop

Daarna: Nijs Peeter Denis bij koop van Peeter Cornelis Arnouts

Daarna: Willem Heijndrick Berthelemeeussen n.u. voor 1/4 en Digna Cornelis Aert Nops item bij deling

Daarna: het deel van Digne Aert Nops nu Willem Heijndrix vs nomine uxoris

Daarna: de secretaris Elsacker bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 121

P1110155

Beschrijvingitem, O Claes Cornelis Jans N Peeter Joos
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Heijndrick van der Buijten

Daarna: Cornelis van Dongen, schout, bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 59

P1100842

Beschrijvingitem, N de boedonck O Cornelijs Cleijs Jans erfgenamen
Cijns12 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Henrick Verbuijten

Oude cijnsboek pre-1530

f° 15

Jan Henric Haest