Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 61d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 61d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 61

P1110369

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Sneppel, O Anthonis Cornelis Wackers Z Wouter Jan Wouter Rombouts W Laureijs Cornelis Reijns N sheeren strate
Cijns6 st 15 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Adriaenssen van der Buijten

Daarna: Jan Jacops de Ruijter bij mangeling

Daarna: de helft Jan Antonis van Bael nomine uxoris bij deling tegen haar vader en de andere helft Antonis Quirijnen bij koop als belening tegen Jan Jacobs

Daarna: het deel van Jan Antonissen van Michiel Bastiaen Vorsselmans bij koop tegen de erfgenamen Arnout Cornelis van Ostaeijen

Daarna: het deel tot de helft van Anthonis Quirijnen nu Adriaen Heijndricx Bertholomeussen nomprolibus

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 58

P1110093

Beschrijvingitem, O Jan de Lantmetere Z zijn zelfs W Jan van Staeijen
Cijns6 st 15 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Huefkens

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 50 en f° 51

P1100833

Beschrijvinghuis, hof etc ca 9 L, O Margriete Vermunten Z Gheert van Elsackere W Jan Boots
Cijns7 den lov en 4 ingelen outs

Cijnsplichtigen

Matthijs Willems Vermunten

Daarna: Jan de Lantmeter doorstreept

Oude cijnsboek pre-1530

f° 13

Lenaert Gijbs