Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 263d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 263d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 263

P1110551

Beschrijving2,5 L land die op 22.08.1564 zijn overgebracht op 1,5 L zoals door wijlen mr Jan van Voorspoel in margino geschreven zijn en genaamd 'brekelen', O vs Jan van Dael andere erven Z de beek W Adriaen Deckers N vs Jan van Dael
Cijns1 V rogge

Cijnsplichtigen

Jan van Daele

Daarna: Lijsbeth Jan van Dael bij versterf en bij deling

Daarna: Jan Cornelis Goris bij koop

Daarna: Willem Jan Cornelis Goris bij deling

Daarna: Dielis de Crom bij koop