Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 226f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 226f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 226

P1110518

Beschrijvingzelfde 3,5 B 'het rouven' (cfr vorige 2 akten)
Cijns4 kapoenen

Cijnsplichtigen

Jan Laureijs Nouts en de erfgenamen Jan Engelen ieder de helft

Daarna: Anthonij Jan Rombouts in plaats van de erfgenamen Jan Engelen 1,5 kapoen

Daarna: Anthonij Wouter Rombouts een halve kapoen

Daarna: de halve kapoen van Anthoni Wouter Rombouts moet nu Peeter Cornelissen geven

Daarna: het deel van Antoni Jan Laureijs Nout nu Melsen Laureijs Rombouts bij koop

Daarna: het deel van Antonij Jan Rombouts nu Michiel Adriaenssen n.u.bij koop als bij deling

Daarna: Mattijs Peeter Ooms de helft bij koop van Jan Geert van der Buijten tevoren Melsen Laureijssen

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 15

P1110271

Beschrijvingitem
Cijns4 kapoenen

Cijnsplichtigen

Cornelis Lenaerts, Heijndrick Cornelis van Aerde en Jan Cornelis Mercxssen

Daarna: Jan Laureijs Nouts en Jan Engelen ieder de helft