Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 9a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 9a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 9

P1110322

Beschrijvingde muntenbeemd ca een B, O en N de beek Z Jan Jacops de Ruijter W Jan Deurens
Cijns3 kgld 10 st

Cijnsplichtigen

Joos Cornelis van Bavel voor twee vierendeel en Jacop Voets voor de andere twee vierendeel

Daarna: na de dood van Joos van Bavel zijn drie kinderen als zijn erfgenamen

Daarna: de helft van Anthonis Conincx nu Jan van Dael en Jan Cornelis Jan Ooms de helft (onduidelijk wat precies)

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 9

P1110047

Beschrijvingitem, Z Jan van Vorspoele en de erfgenamen Jan van Elsackers muntenbeemd W Jan Van Vorspoels leengoed 'de verckenshoeck'
Cijns3 kgld 10 st

Cijnsplichtigen

Mathijs de Cnoddere Heijndricxsssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 16

P1100795

Beschrijvingitem, W Wouters Snels verckenshoeck O de klein beek N de grote beek Z meester Peeter Vorspoels
Cijns17 sch 6 den br

Cijnsplichtigen

Wouter Snels

Daarna: Marie Snels

Oude cijnsboek pre-1530

f° 29

Henrick van der Munten