Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 260a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 260a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 260

P1110547

Beschrijvinghuis, hof, land en weide ca 10 L in Sneppel, O sheeren strate Z het godshuis van st michiels W het godshuis van st michiels W het heilaar N sheeren strate
Cijns1 L rogge

Cijnsplichtigen

Adriaen Adriaen Wouters en Meeus Adriaenssen n.u.

Daarna: Melsen Bertolomeussen bij koop en deling