Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 105d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 105d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 105

P1110411

Beschrijvingeen halve B hooimaden in 'de allaer' op blaakt, O Jan van Dael cum suis Z Wouter Jan Wouters en Michiel Jan Michielsen van Elsacker W Peeter Aert Sgrauwen N jonker Jan van den Wijngaerde
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Jacop Thonissen voor 2 delen en Jan Cornelis Verboven voor het ander deel

Daarna: Daniel Buijcx, schout en rentmeester, bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 100

P1110135

Beschrijvingitem, O Adriaen Engelen Z de erfgenamen Bernaert Nouts W Cornelis Maes engelare
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Cornelis Peeter Mertens (jongelinck, 1530)

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 11

P1100789

Beschrijvingitem, N Cornelijs Pauwels Keeselmans O Jacop Cools Z Jan Hovelmans
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Dierijc Lenaerts Bode

Oude cijnsboek pre-1530

f° 4

Willem van den Wijngaerde