Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 265b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 265b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 265

P1110552

Beschrijvingca een half B land in Sneppel, O de kerckwech Z de kinderen mr Laureijs Reijns W Michiel Jans van Elsacker N haar zelfs leengoed 'de heijacker'
Cijns1 L rogge

Cijnsplichtigen

Geertruijt van Erffrenten x +Mathijs Luijcx

Daarna: Aert Wouters Rennen erfgenamen

Daarna: Peeter van Aerde n.u. bij deling