Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 238b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 238b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 238

P1110528

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren in Sneppel, O en N Jan Hendericx de Crom Z sheeren strate W Peeter van Aecken kinderen
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

Daarna: Bernaert Peeters van Aken bij koop

Daarna: Laureijs Wouters van Gorp bij koop (doorstreept)

Daarna: de secretaris van Wesel

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 27

P1110282

Beschrijvingitem, O en N Jan Cornelis Mercx W Joos Cornelis Mercx
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Jan Gabrijel Machiels

Daarna: Cornelis van Dongen, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 93

P1110024

Beschrijvingeen inslag
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Thonijs Thonijs Gielis Sijmons

Daarna: Lenaert de Smit (doorstreept)

Oude cijnsboek pre-1530

f° 74

Cornelijs Sledijgen

Daarna: Jan Peeter Nouts