Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 174a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 174a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 174

P1110470

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Cornelis Arnout wagemaeker W de erfgenamen jonker Jan de Herde N Cornelis Arnout wagemaker
Cijns8 st 3 oort 3 mijten

Cijnsplichtigen

Joos Cornelis van Bavel bij versterf en koop

Daarna: Joosen 3 kinderen bij dood van hun vader

Daarna: Daniel Buijcx bij koop van de kinderen

Daarna: Josijne Buijcx bij calengieren

Daarna: Cornelis Jan Neven bij koop

Daarna: het deel van Cornelis Jan Neven voor de helft nu Jan Cornelis Jan Neven 1/4 en Huijbrecht Cornelis Jan Neven 1/4 bij deling

Daarna: de helft van Peeter Cornelis Jan Neeffs nu Cornelis Jacob Crock

Daarna: het deel van Cornelis Crock de schout Marcelli bij koop

Daarna: het vierdepaart van Huijbrecht Cornelis Jan Neeffs nu Adriaen Mattijs Weerts bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 29

P1110204

Beschrijvingitem, Z de erfgenamen Nijs van Bavele W jonker Jan de Herde N Lambrecht van Bavele
Cijns8 st 3 oort 3 mijten

Cijnsplichtigen

Peeter Cornelis Ghoris

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 46

P1100972

Beschrijvingeen inslag waar zijn huis op staat en van het hout en land in Popendonk ca 1,5 B, O sheeren strate N de heeren van Loenhout W zijn zelfs leen Z Lambrecht Broomans
Cijns2 ingelen outs

Cijnsplichtigen

Jan van Bavele

Daarna: Peeter Goris, Lambrecht van Bavele en de erfgenamen Nijs van Bavele

Oude cijnsboek pre-1530

f° 7

Lijsbeth van Bavele