Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 254a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 254a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 254

P1110541

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren 18 L in Sneppel in de caterstrate, O Jan Hendericx de Crom Z en W Mari Heijndrcik Leijs N sheeren strate
Cijns2 ganzen

Cijnsplichtigen

de erfgenamen sr Cornelis van Dongen

Daarna: Bernaert van Aken bij koop

Daarna: Laureijs Wouters van Gorp

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 45

P1110297

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Jan de Vison Z en W Heijndrcik Rombouts en Cornelis Luijcx
Cijns2 ganzen

Cijnsplichtigen

Elijsabeth Willem Aerts dr

Daarna: Willem Jan Vorselmansmet zijn vrouw

Daarna: Cornelis van Dongen, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 66

P1100993

Beschrijvinghuis en hof in Sneppel ca een V, W, Z en O Peeter Scuijpers N sheeren strate
Cijns2 ganzen

Cijnsplichtigen

de kinderen Gheert Peeter Verbuijten

Daarna: de weduwe Peeter Cuijpers (doorstreept)

Daarna: Aernout de Cuper