Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 232e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 232e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 232

P1110523

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenarts W Cornelis Jan Verboven N Peeter Jan Janssen
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Matijs Jan Claes Jans

Daarna: Daniel Buijcx, schout en rentmeester, bij evictie

Daarna: Peeter Jan Janssen bij koop

Daarna: Jacob Peeter Jans bij versterf als bij deling

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 22

P1110278

Beschrijvingitem, Z Cornelis Wouters van Meere erfgenamen W Jan Verboven en zijn zelfs N Lambrecht Broomans erfgenamen
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Claessen Corneliszoon

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 55

P1100981

Beschrijvingzelfde van zelfde goederen (cfr supra zelfde cijnsboek), stede in Popendonk ca 7 L, Z Jan van Bavel N Lambrecht Bromans
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Cornelis van Staeijen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 63

Peeter van der Achtere