Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 178c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 178c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 178

P1110474

Beschrijvingeen inslag 5 of 6 roeden in Terbeek, O sheeren strate Z Lambrecht Broomans W hun zelfs N Lenaert Marten Pro(o)st n.u.
Cijns2 st

Cijnsplichtigen

de kinderen Cornelis Jan Peeter Mertens

Daarna: Lijsken Jan Peeter Mertens x Huijbrecht Jan Peeter Huijben bij deling

Daarna: na dood van Lisken Jan Peeter Mertens nu Adriaentien Huijbrecht Jan Huijben bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 35

P1110210

Beschrijvingitem, Z de erfgenamen Cornelis van Bavele W de erfgenamen Cornelis van den Broeck N Adriaen Vermunten
Cijns2 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis van den Broeck

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 53

P1100978

Beschrijvingeen luttel erven voor vekemans stede in Terbeek vercijnsd tegen de heer
Cijns16 den torn

Cijnsplichtigen

Cornelis van den Broeck