Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 264a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 264a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 264

P1110551

Beschrijvinghuis en hof in Sneppel in 'den hoeck' ca 2 B, O en Z de kinderen Peeter van Aecken en Hendrick Adriaen Bertholomeeussen W de beke en Michiel Jans van Elsacker N hun zelfs
Cijns1 L rogge

Cijnsplichtigen

de weduwe Aernout Adriaen van Ostaeijen

Daarna: Peeter Aernouts van Ostaeijen bij deling