Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 150d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 150d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 150

P1110452

Beschrijvingeen B 2 vierendelen B beemd op het schoubos, O Jan Lippens Z de kinderen Adriaen van Ostaijen W Matijs Jan Cleijs N Rommen Cornelis Rommens
Cijns1,5 oort 7,5 mijten

Cijnsplichtigen

Henderick Hendericx Verbuijten 1/4 n.u., Cornelis Verboven 1/4 en Jan Oom een B

Daarna: het vierendeel van Cornelis Verboven zijn zoon Huijbrecht bij deling en koop van Matteus Peeter Aernouts

Daarna: het vierendeel van Cornelis Verboven zijn weeskinderen en kindskinderen bij versterf

Daarna: het deel van Huijbrecht Verboven nu zijn weduwe bij deling

Daarna: het deel van Mattijs nu zijn zoon Aernout bij deling

Daarna: het deel van Jan Oom zijn 3 kinderen Mattijs, Peeter en Adriaeentien

Daarna: in plaats van Heijndrick Heijndricx nu zijn zoon Adriaen na dood van zijn moeder

Daarna: het deel van Adriaentien nu Jan Cornelis van Dijck n.u. (nota: volgorde onzeker)

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 146

P1110178

Beschrijving1,5 B beemd in het schoubos, O Lijsbeth Hendrick Meus Z Jan van Ostaeijen W Jan Claes Janssen N Jan Abrahams van Huijsen
Cijns1,5 oort 7,5 mijten

Cijnsplichtigen

Heijndrick Lodders en de erfgenamen Cornelis Verboven

Daarna: erfgenamen Jan Verboven, Cornelis Verboven Cornelissen, de erfgenamen Aernout van Ostaeijen, Cornelis Verboven Janssen, erfgenamen Hendrick Lodders

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 74

P1100858

Beschrijvingitem, N Abraham van Huijsen O Cornelis Wouters Z Gabriel Henricx van Aerde
Cijns2 den lov 1 picta

Cijnsplichtigen

de kinderen Jan van Aerde

Oude cijnsboek pre-1530

f° 19

Jan Dijcmans