Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 254b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 254b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 254

P1110541

Beschrijvingeen B weiveld 'de allaer' op donk, O zijn zelfs Z Cristiaen Raets W de blaakt genaamd 'de esdongelen' N Michiel Jordaens
Cijns4 ganzen

Cijnsplichtigen

Jan Nijs van Tichelt

Daarna: Nijs Jan Nijs 1/4, Lucie Jan Nijs x Anthonij van Ditfort 1/4 en Jan Jan Nijs kinderen 1/2bij versterf en deling

Daarna: het deel van Nijs Jan Nijs nu Adriaen Nijssen bij versterf de helft en Laureijs Antonis Staeijmans de ander helft bij koop tegen de wwe Nijs Jan Nijs

Daarna: de helft van Jan Nijs nu zijn dochter Cornelie bij deling

Daarna: het deel van Jacob Jan Nijs (geen verdere bijzonderheden)

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 45

P1110298

Beschrijvingitem, O jufrr Elisabeth van den Dorpe Z haar zelfs en de erfgenamen Jan Praeijens N de erfgenamen Jan Praeijens
Cijns4 ganzen

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Geert Meermans

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 66

P1100993

Beschrijving'de allaer'
Cijns4 ganzen

Cijnsplichtigen

de weduwe Stoffel Jan Lauwers

Daarna: Neelke Machiel van Huijsen

Daarna: de weduwe Geert Meermans