Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 202a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 202a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 202

P1110497

Beschrijvingeen stuk erven onder land en beemden 4 gemet 'de bulckacker' aan 'de doren', O het convent van st michiels Z Cornelis Jan Stoops W Cornelis Cornelis Goris kinderen N Peeter Jordaens en Cornelis Anthonis Goris
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Michiel Jan Michiels 6 L, Jan Joossen van Riel een L een kwart en de efgenamen Cornelis Cornelis Goris Aerts voor 3 kwart

Daarna: het deel van Cornelis Cornelis Goris Aerts nu Peeter Geerts van der Buijten bij koop

Daarna: het deel van Peeter Geerts van der Buijten nu Michiel Jan Elsackere bij koop

Daarna: Michiel van Elsacker ook een deel van Jan Joos van Riel, komt nu in het geheel toe

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 72

P1110241

Beschrijvingitem, Z Adriaen Diels W Willem Jan Nouts en Jan Peeter Nijs N juffr Elijsabeth van den Dorpe
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

de efgenamen Geert Meermans

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 57 f° 57

P1100984

Beschrijvingeen stuk erven aan 'de dorent'
Cijns1 ingelen outs

Cijnsplichtigen

Jan Nout Luijcx erfgenamen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 63, 64

Lijsbeth Gielis Jans