Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 231c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 231c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 231

P1110521

Beschrijvingstede met huis, hof en inslag met de toebehoren ca 2 L in Popendonk aan 'de duijvenschoot', O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W de beek N Adriaen Verboven
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Michiel Jan Michielssen bij deling

Daarna: Joannes en Michiel van Elsacker bij deling

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 21

P1110276

Beschrijvingitem, Z Cornelis Wouters erfgenamen N Bernaert van den Broeck erfgenamen
Cijns2 hennen

Cijnsplichtigen

Laureijs Heijndricx van der Buijten

Daarna: Adriaen van Huijsen Janszoon

Daarna: Jan Michielssen van den Elsackere bij evictie als bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 95

P1110025

Beschrijvingeen inslag 'de duijvenschoot'
Cijns3 hennen

Cijnsplichtigen

Cornelis Wouters van Meere

Daarna: Laureijs van der Buijten en de erfgenamen Cornelis Wouters van Meere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 75

Henrick Valckmans