Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 177d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 177d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 177

P1110474

Beschrijvingeen inslag waarvan ca de helft nog met water is en gelegen in Terbeek naast zijn zelfs erve W, komende O, Z en N aan het heilaar met conditie dat Peeter Jan Bode de weg moet onderhouden
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Bode

Daarna: Neeltken, Maeijken en Heijltken Peeter Boeije dr bij versterf en deling

Daarna: het deel van Neeltken (x Bernnaert van Aken) nu Jan Peeter Boeije bij koop

Daarna: Adriaen de Haen voor een derdedeel voor Hendrick Peeters

Daarna: het deel van Neeltken Peeter Bode nu Adriaen de Haen bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 34

P1110209

Beschrijvingitem
Cijns1st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan de Cuijpere