Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 54a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 54a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 54

P1110361

Beschrijvingeen V zaailand 'dnieuwlant' in Sneppel, O zijn zelfs Z, W en N het klooster van st Michiels
Cijns2 st 3 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Jen Leenaert Luijcx bij koop

Daarna: bij versterven en koop als hiervoor f°53

Daarna: Jan Heijndrick Berthelmeeussen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 50

P1110085

Beschrijvingitem, O zijn zelfs rootvenne
Cijns2 st 3 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Joos van Elsackere

Daarna: LenaertGabriels ut supra

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 53

P1100836

Beschrijvingitem, in butelaer ackere, O het rootvenne
Cijns13,5 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis van Staeijen

Daarna: Dielis Haest

Oude cijnsboek pre-1530

f° 4

Jan van detr Buijten