Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 187a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 187a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 187

P1110484

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren en inslag ca 3 B 20 roeden in Sneppel in de berenstraat, O sheeren strate Z Jasper de Hase W het klooster van st michiels N de efgenamen Jan Michielssen en de erfgenamen Adriaen Peeter de Hoon
Cijns4 st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Lenaert Matijs Jan Cleijs

Daarna: Willem Meeussen nomine uxoris bij evictie

Daarna: Michiel Janssen x Magdaleen Lenaert Mathijssen (zij tevoren v/v Willem Meeussen

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 50

P1110224

Beschrijvingitem, Z Cornelis Vercaert erve onder Brecht gelegen W Cornelis Jan Mercx N Heijndrick Ghoris
Cijns4 st 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Matthijs Jan Cleijs

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 25

P1100952

Beschrijvingstede in de berenstraat waarvan de erfgenamen Henrick Verbuijten het wederdeel hebben gtroot ca 1 B, O onder Brecht Z zijn zelfs W Margriete Peeter Verbuijten erfgenamen
Cijns14,5 den lov 1 derdedeel mijt outs

Cijnsplichtigen

Matthijs de Coninck

Daarna: Buijen Mathijs Huvelmans zoon