Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 221e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 221e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 221

P1110513

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca een B in Sneppel, O het beekske Z het klooster van st michiels W het heilaer N sheeren strate
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Claes van Dael bij opwinning in eigendom

Daarna: Adriaen Adriaen Wouters en Bertholomeeus Adriaenssen n.u. half om half, na dood van de huisvrouw van Claes van Dael

Daarna: het deel van Jacob Theeus nu zijn dochter Maeijken voor een zesde in deze mast

Daarna: Melssen Meeussen de helft mits door van Meeus Adriaenssen, item nog een zesde bij koop van Cornelis Adriaen Wouters

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 9

P1110266

Beschrijvingitem, O Jan Hovelmans
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Pauwels der Weuwen Cornelissen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 70

P1100999

Beschrijvingzelfde goederen waarvan Michiel van Elsacker en Jan Haest het wederdeel hebben (cfr vorige 2 akten)
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Cornelis der Wewen