Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 17c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 17c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 17

P1110330

Beschrijvingeen stuk land in Popendonk groot een V geheten 'de hofstadt', O hun zelfs Z, W en N sheeren strate
Cijns3 oort st

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 17

P1110055

Beschrijvingitem, O Matthijs Goosem Lemmens (in marge staat: den acker aen de smoutmolen)
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Nijs Jan van Bavele

Daarna: Cornelis van Dongen, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 69

P1100854

Beschrijvingeen stuk zaailand 'de hofstadt', O, N, W en Z sheeren strate
Cijns6 torn

Cijnsplichtigen

Peeter van den Veken

Daarna: Nijs Jans van Bavele

Oude cijnsboek pre-1530

f° 32

Jan Bertels