Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 220d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 220d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 220

P1110512

Beschrijvingeen heiblok ca 5 B op 'de haenrijt' of 'de brande', O Jasper de Hase W de hollantsche strate
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

jonker Jan de Herde

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 8

P1110265

Beschrijvingitem, O Melchior Tabbaert Z Heijndrick van der Buijten N de erfgenamen Jan van Elsackere
Cijns2 kapoenen

Cijnsplichtigen

Jan Edelincx Joriszoon

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 78

P1110009

Beschrijvingheide op 'de brant' waarvan Jan van Elsacker het ander deel heeft
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Willem Jan Luijcx

Daarna: Peeter de Bijle (doorstreept)

Daarna: Cornelijs Heijns (doorstreept)

Daarna: Markus Loijcx

Daarna: Heijndrick van Elsackere

f° 79

P1110009

Beschrijvingitem (deel van Jan van Elsackere)
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Jan van Elsacker

Oude cijnsboek pre-1530

f° 70

Henrick Boudens