Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 83d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 83d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 83

P1110390

Beschrijvingeen inslag voor de stede in Kesselbeek, O haar zelfs leengoed Z en W haar zelfs N sheeren strate
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Cornelia mr Jan Hecx dr

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 79

P1110114

Beschrijvingitem, Z Cornelis Nijs W de erfgenamen Cornelis Jan Loijcx
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Jan Hegge de oude

Daarna: Gabriel Jan Gabriels nomine uxoris

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 18

P1100797

Beschrijvingeen inslag waar zijn huis op staat
Cijns8 torn

Cijnsplichtigen

Jan Jan Hegge