Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 94a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 94a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 94

P1110400

Beschrijvingeen stuk erven 2 gemet bij stapelheide, O de erfgenamen Jan Laureijs Nouts, Peeter Denis en andere Z Anthoni zijn helft W sheeren strate N Anthoni Wouter Rombouts
Cijns24 st

Cijnsplichtigen

Laureijs Janssen voor 3/4 en Anthonis Adriaenssen van Baerle 1/4 n.u.

Daarna: Anthoni van Gestel kinderen hierin 3/4

Daarna: Peeter Melssens 1/4

Daarna: Hendrick Wouter Quirijnen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 89

P1110123

Beschrijvingitem, O Jacob van Ostaeijen Z Lenaert van den Bogaerde N Anthonis van Aerde
Cijns24 st

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Mars

Daarna: Marinus Mercx

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 93

P1100878

Beschrijvingeen inslag met huis daarop op stapelheide, O, Z en W sheeren vroente N Bernaert Jan Wouter Stevens
Cijns16 sch torn

Cijnsplichtigen

Jan Marck Jan Marcx

Daarna: Bouwen Hubrecht Verhaert (doorstreept)

Daarna: Jan Wouter Stevens