Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 55b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 55b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 55

P1110362

Beschrijvingeen stuk erven 2,5 L in Sneppel, O de rijt Z, W en N zijn zelfs
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Adriaen Nout Adriaen van Ostaeijen bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 51

P1110087

Beschrijvingitem hieronder vermeld: nout adr van ostaeijen van een inslag voor zijn hof 7 of 8 roeden O de rijt en W zijn hof (13 st)
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Adriaen van Elsackere Janssen

Daarna: Adriaen van Ostaeijen

Daarna: Arnout de zoon

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 52

P1100834

Beschrijvinghuis en hof in Sneppel 'de rijt', Z en W Margriete Jan Thijs
Cijns10 torn

Cijnsplichtigen

Jan Jan Mercx

Daarna: Cornelis Peeters