Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 57d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 57d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 57

P1110365

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B in Sneppel, O het heilaar Z Antoni Verbuijten W de beek N de erfgenamen Laureijs Reijns
Cijns2 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

Daarna: Matthijs Jan Ooms bij koop

Daarna: Jacob Adriaen Theeus bij koop

Daarna: Lenaert Huijbrecht Hendricx nomine uxoris bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 54

P1110089

Beschrijvingitem, Z Cornelis Cornelis van Elsacker N Cornelis Machiels van Elsackere
Cijns2 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

Heijndrick Cornelis van Elsacker

Daarna: Jan Willem Nouts

Daarna: Cornelis van Dongen, schout

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 52

P1100834

Beschrijvingeen stede ca een B in Sneppel, O het heilaar N en W zijn zelfs
Cijns10 den lov 0,5 mijt outs (?)

Cijnsplichtigen

Machiel van Elsackere

Daarna: Henrick Machiels van Elsackere